dz
Trash Notes.

⨸ Oct 9, 2022

До кулата има нещо като църква, пред църквата е осветено и има няколко неонови, светещи фигури – аз те чакам пред тези фигури.