like my statos
#8688

Status #8688

Огледалата и съвокуплението са
отвратителни.

инструкции за употреба

Разбира се, това е цитат на Борхес, но в никакъв случай не добавяйте името на автора! Ако го направите статосът ще изгуби цялата си стойност. Ако пък толкова не можете да се стърпите то използвайте само инциалите: Х.Л.Б.

цена
15 лв.

Press F11 to go fullscreen.