dz
Trash Notes.
Geneva, 2013

⨸ Jul 1, 2013

Положителното

В езерата поне няма медузи.