dz
Trash Notes.
Geneva, 2013

⨸ Jul 1, 2013

Лодките

Лодките в Женевското езеро са малки, не са истински плавателни машини. Те са нещо като пейки, изнесени малко по-навътре във водата.