dz
Trash Notes.
Geneva, 2013

⨸ Jul 1, 2013

Водата

Водата е прозрачна и чиста.
Сигурно става за пиене.
Има тук-там по някое водорасло, но ние какви работи сме пили…