dz
Trash Notes.
Geneva, 2013

⨸ Jul 1, 2013

В Женева дрогата е легална, хората се целуват в парка. И не само хората. В парка видях гълъб и гарван също да се целуват.