dz
Trash Notes.
Geneva, 2013

⨸ Jul 1, 2013

Сделка

Един човек насреща ми пуши.
Искам да му кажа:
дай ми една цигара,
а ти си пийни малко вино.