dz
Trash Notes.
Geneva, 2013

⨸ Jul 1, 2013

Най-плоското нещо на света

Женевското езеро,
сред тези назъбени планини,
как може да има нещо толкова плоско?