ist
Fuck Mars.
⦿

От марсианците никога
нищо хубаво не сме видели.

Martian wars
Press F11 to go fullscreen.