dz
Trash Notes.
Geneva, 2013

⨸ Jul 1, 2013

Виното

Допивам си виното от Любляна на една пейка до езерото. Чакам да приключи конференцията на ООН-ето и Елена да се присъедини. Мушици кацат върху мен и мравки се опитват да ме налазят. Природата ще победи накрая.