dz
Trash Notes.
Geneva, 2013

⨸ Jul 1, 2013

Статуите

Край езерото има статуи. Изражението по човешките лица се мени, докато това на статуите е винаги едно и също.