detskazakuska

Пътнико, няма път.
Пътят са следите
и нищо друго няма.
Път не съществува,
пътят е измама.
Пътят са следите,
които човек оставя.