dz
The Love
of Poetry.
⦿

Пътнико, няма път.
Пътят са следите
и нищо друго няма.
Пътнико, няма път.
Пътят — сам го правиш,
с всяка своя крачка
проправяш път, и когато
се обърнеш назад — ще видиш
дирята, която си оставил — това е пътят,
по който повече не трябва да минаваш.

© Antonio Machado