dz
Trash Notes.
Geneva, 2013

⨸ Jul 1, 2013

Black and White

Белите се пекат на скалите,
черните отмарят на сянка.