dz
Trash Notes.
⦿

⨸ Apr 25, 2020

Детски демократични представи

Като малък в Куба вярвах, че светът се дели на добри, социалистически страни и на лоши – капиталистически. Добрите искахме мир, да грее слънце, децата да си играят, а лошите скърцаха със зъби отстрани и бяха населени с убийци с автомати, които само чакаха да се заблеем, за да ни нападнат. Думата „тоталитаризъм“ не я знаех. А думата „демокрация“ я свързвах с нещо хубаво и социалистическо, защото някои от добрите имаха такива имена като:
Корейска Народно-Демократично Република,
Германска Демократична Република…