Koreans at the stadium

Room k395

ist
People wall.
⦿

Koreans at the stadium
Press F11 to go fullscreen.

People wall

Room jq9t

ist
People wall.
⦿

People wall
Press F11 to go fullscreen.

clash

Room tbg7

ist
Death
is a star.

clash
Press F11 to go fullscreen.

Pixies

Room yxcz

ist
The Pixies.
⦿

Kim DealFranck BlackDavid LoveringJoey Santiago
Press F11 to go fullscreen.

Bob Marley 1979

Room 4k3t

ist
Legend.
⦿

Известни са случаите на лошотия при децата -- едно убило котка, друго изяло врабче, трето забило кол в спиците на колелото на другарчето си, а четвърто отхапало ухото на учителката си по математика…

Понякога ги виждам да се мотаят наоколо на групички и си мисля какви ли ще станат като пораснат. И също така си мисля: защо майките и бащите на тия деца не им пускат повече Боб Марли!? Според мен, когато човек слуша Боб Марли той става по-добър.

Press F11 to go fullscreen.

Hiroshima after bombing

Room 3ads

ist
Hiroshima
mon amour.
⦿

Hiroshima after bombing

Aerial view of the bombing of Hiroshima on August 6, 1945.

Room 8uzw

ist
Little boy.
⦿

Aerial view of the bombing of Hiroshima on August 6, 1945.
Press F11 to go fullscreen.

Acrobats balance on top of the Empire State Building, 1934

Room jcvq

ist
Grandfather
did it.

Acrobats balance on top of the Empire State Building, 1934
Press F11 to go fullscreen.

Siouxsie & The Banshees

Room pbd4

Siouxsie & The Banshees
Press F11 to go fullscreen.