Излязох малко навън да ми починат ушите от тишината и да послушам шума на колите.

— May 31, 2019