ist
Legend.
⦿

Известни са случаите на лошотия при децата -- едно убило котка, друго изяло врабче, трето забило кол в спиците на колелото на другарчето си, а четвърто отхапало ухото на учителката си по математика…

Понякога ги виждам да се мотаят наоколо на групички и си мисля какви ли ще станат като пораснат. И също така си мисля: защо майките и бащите на тия деца не им пускат повече Боб Марли!? Според мен, когато човек слуша Боб Марли той става по-добър.
Press F11 to go fullscreen.