002/09 FRIENDS previous pagenext page
 
НА ВРЪЩАНЕ ОТ СЪЩИЯ ТРИП САШО ЗАСПА В КОЛАТА, НА ЗАДНАТА СЕДАЛКА, НО ПРОДЪЛЖИ ДА ИЗГЛЕЖДА COOL...
click here
 
 
ИСКАТЕ ДА ПРИДОБИЕТЕ ПО-ГОЛЯМА ЗА ТОВА КАКВО МИСЛИ САШО ЗА КОЗИТЕ, КОИТО ВЪРВЯТ ПО ПЪТЯ?
 
 
ЕДНА ОТ НЯКОЛКОТО ОСОБЕНОСТИ НА ПРИЯТВЛСТВОТО НИ СЪС САШО Е, ЧЕ ОТИДОХМЕ И СИ КУПИХМЕ ЗАЕДНО ПЪРВИТЕ КОМПЮТРИ, КОИТО БЯХА АБСОЛЮТНО ЕДНАКВИ КОНФИГУРАЦИИ...
 
Alexander Varov
 
 
САШКО НА КОНЦЕРТА НА VATAFF С ТЪМНИ ОЧИЛА И БИРА В ДЖОБА ПУШИ ЛУЛА И СЕ ОПИТВА ДА ИЗГЛЕЖДА COOL (И УСПЯВА)...
 
 download goodiesupdates historyyour commentsfriendly links always under invention