002/07 FRIENDS previous pagenext page
 
ЗА ДОБРО ИЛИ ЗА ЛОШО ЕДНА ОТ ЛЮБИМИТЕ ФРАЗИ НА САШО Е: "ДА ГО ДУХАШ"...
click here
 
 
ТОВА Е ЧАСТ ОТ КОНЦЕРТА НА ASTRAL PROJECTION В ПЛОВДИВ, ОТ КОЙТО СЕ ВРЪЩАХМЕ, КОГАТО САШО ЗАСПА...
 
 
ВЕЧЕР, СНЯГ, ПО ПЪТЯ ЗА ГАБРОВО, КОЛА ПЪЛНА С ПРОВИЗИИ...
 
Dreaming in the car
 
 
ТОЛКОВА ПЪТИ Е СТАВАЛО ВЪПРОС ЗА САШО, А ВСЕ НЕ УСПЯВАХ ДА НАМЕРЯ НЯКОЯ СНИМКА, НА КОЯТО ДА Е ИЗЛЯЗЪЛ ЩО ГОДЕ ДОБРЕ.
 
 download goodiesupdates historyyour commentsfriendly links always under invention